مزایای میتره

میتره هیچگونه تاثیر مخربی ندارد و تجهیزات و لوله ها بر خلاف روشهاي دیگر نسبت به خوردگی در امان خواهند بود . 
تاثیر میتره به مدت 1 سال در سیستم ماندگار بوده و نیاز به هیچ تغییراتی ندارد .
استفاده از میتره نیازي به متوقف کردن سیستم ندارد ( بر خلاف اسید شویی ) .
استفاده از میتره در مقایسه با دستگاههاي سختی گیر رزینی که احتیاج به کنترل آب ، شستشو و احیاء رزین دارند روشی بسیار ساده و بدون نیاز به بررسی و نظارت دقیق می باشد .
استفاده بیش از اندازه از میتره باعث ذخیره این محلول به صورت پس انداز در سیستم شده و راندمان راافزایش می دهد .
میتره هیچ گونه اثرات مخرب زیست محیطی ندارد .
میتره افتخاري براي ایران و ایرانیان می باشد .
  

 معرفی پدیده نو ظهور میتره :                         

                             

این ماده بسیار ارزشمند با قدرت و ماندگاری بالا  رسوبات قبلی سیستم را از بین برده و مهم تر اینکه سیستم را به مدت طولانی نسبت به رسوب گذاری جدید  ایمن می سازد .داروی میتره غیر اسیدی و

 غیر خورنده است و هیچ گونه زیانی بر تاسیسات و تجهیزات نخواهد داشت.  این روش علاوه  بر   صرفه

 جویی درمصرف انرژی از لحاظ اقتصادی نیز بسیار پر صرفه می باشد .میتره هیچ گونه مشابه داخلی و خارجی ندارد و صاحب امتیاز انحصاری تولید و پخش آن شرکت پژوهشی و صنعتی  آبریزان  می باشد .

-فرقی نمی کند که صنایع شمادرکدام قسمت از ایران یا جهان قرار دارد .

-فرقی نمی کند که شما از چگونه آبی برای صنایع خود استفاده می کنید .

-فرقی نمی کند که صنایع شما از لحاظ رسوبات و خوردگی چگونه است .

                                     

فقط کافیست میتره رابشناسید وازآن استفاده کنید
. 

       

     
 برخی از مزایای مهم میترهمیتره به خاطر حذف اکسیژن هیچگونه تاثیر مخربی ندارد و تجهیزات و لوله ها بر خلاف  روشهای

 دیگر نسبت به خوردگی در امان خواهند بود

تاثیر  میتره   به مدت 1  سال در سیستم ماندگار خواهد بود و نیاز به هیچ تغییراتی ندارد .

استفاده از  میتره   نیازی به متوقف کردن سیستم ندارد. ( بر خلاف اسید شویی )

استفاده از  میتره در مقایسه با دستگاههای سختی گیر رزینی که احتیاج به کنترل آب ،

شستشو و احیاء رزین دارند روشی بسیار ساده و بدون نیاز به بررسی و نظارت دقیق می باشد .

استفاده بیش از اندازه از  میتره باعث ذخیره این محلول به صورت پس انداز در سیستم   شده

 و راندمان را افزایش می دهد.

میتره   بر خلاف اسید و رزین هیچ تاثیری بر بدن انسان ندارد .

میتره هیچ گونه اثرات مخرب زیست محیطی ندارد .

میتره   باعث صرفه جویی در مصرف آب ، انرژی حرارتی و نیروی انسانی متخصص خواهد شد .

میتره   نسبت به سایر روشها کاملا اقتصادی و به صرفه است .

با استفاده از میتره   مبدل ها ، رادیاتورها بویلرها و ... همواره دارای راندمان ثابت و حداکثر

بهره برداری خواهند بود .

میتره تنها روش ایده آل جهت رفع رسوبات وهمینطورجلوگیری از ایجاد رسوب مجدد می باشد .

میتره هیچ گونه مشکل و خطرات  زیست محیطی نداشته و تاسیسات رابه  مدت  یکسال در

مقابل رسوب گذاری مجددایمن ساخته و رسوبات قبلی رانیز ازبین میبرد.

این محلول مانع ایجاد خوردگی در تاسیسات میشود .

 میتره همواره موردا استقبال مصرف کنندگان و تشویق و تائید  آنان بوده است و تاکنون  هیچ

گونه خسارت و مشکلی از جانب این محلول گزارش نشده است.میتره افتخاری درصنعت آب و شیمی ایران می باشد.خسارت احتمالی :

این محلول مشکلی برای صنایع ایجاد نمی نماید و تنها ممکن است به دلیل عدم استفاده صحیح در برخی از لوله های قدیمی با رسوبات بسیار بالا ایجاد نشتی در لوله ها را سبب شده و در برخی از صنایع رسوبات جمع کرده و در یک محل جمع می نماید که به راحتی می توان تجمع را از بین برد.