مزایای میتره

میتره هیچگونه تاثیر مخربی ندارد و تجهیزات و لوله ها بر خلاف روشهاي دیگر نسبت به خوردگی در امان خواهند بود . 
تاثیر میتره به مدت 1 سال در سیستم ماندگار بوده و نیاز به هیچ تغییراتی ندارد .
استفاده از میتره نیازي به متوقف کردن سیستم ندارد ( بر خلاف اسید شویی ) .
استفاده از میتره در مقایسه با دستگاههاي سختی گیر رزینی که احتیاج به کنترل آب ، شستشو و احیاء رزین دارند روشی بسیار ساده و بدون نیاز به بررسی و نظارت دقیق می باشد .
استفاده بیش از اندازه از میتره باعث ذخیره این محلول به صورت پس انداز در سیستم شده و راندمان راافزایش می دهد .
میتره هیچ گونه اثرات مخرب زیست محیطی ندارد .
میتره افتخاري براي ایران و ایرانیان می باشد .


به نام خدا 


مصوبه ی  استفاده از محلول میتره توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

     
 
 معرفی پدیده نو ظهور میتره :                         

                              این ماده بسیار ارزشمند با قدرت و ماندگاری بالا  رسوبات قبلی سیستم را از بین برده و مهم تر اینکه سیستم را به مدت طولانی نسبت به رسوب گذاری جدید  ایمن می سازد .داروی میتره غیر اسیدی و

 غیر خورنده است و هیچ گونه زیانی بر تاسیسات و تجهیزات نخواهد داشت.  این روش علاوه  بر   صرفه

 جویی درمصرف انرژی از لحاظ اقتصادی نیز بسیار پر صرفه می باشد .میتره هیچ گونه مشابه داخلی و خارجی ندارد و صاحب امتیاز انحصاری تولید و پخش آن شرکت پژوهشی و صنعتی  آبریزان  می باشد .
-فرقی نمی کند که صنایع شمادرکدام قسمت از ایران یا جهان قرار دارد . -فرقی نمی کند که شما از چگونه آبی برای صنایع خود استفاده می کنید .
-فرقی نمی کند که صنایع شما از لحاظ رسوبات و خوردگی چگونه است .

                                     

فقط کافیست میتره رابشناسید وازآن استفاده کنید
.         .